สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง/กุหลาบพันปี

สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง

G11668800-0

     สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง หรือสวนรุกขชาติดอยช้างมูบ อยู่บริเวณดอยช้างมูบซึ่งเป็นจุดสูงสุดของดอยตุง เป็นสถานที่รวบรวมพันธุ์ไม้ตระกูลกุหลาบพันปีไว้มากที่สุดในประเทศ นอกจากนี้ยังมีกล้วยไม้ป่า กล้วยไม้ดิน และรองเท้านารี พญาเสือโคร่ง(ซากุระเมืองไทย) มีลานชมวิวต่าง ๆ เช่น ลานรุ่งอรุณ ลานอัสดง จุดส่องสามแคว้น (ไทย-พม่า-ลาว) ซึ่งถัดไปเล็กน้อยจะเห็นตำรวจตระเวณชายแดนตั้งค่ายดูแลความเรียบร้อยอยู่ และบริเวณลานน้ำพระราชหฤทัยสมเด็จย่า ซึ่งจะมีต้นกุหลาบพันปีสีแดงสด และต้นไม้ขนาดใหญ่อายุนับร้อยปี อยู่ภายใต้การดูแลของประชาชนชาวเขาในพื้นที่ ทำให้ชาวเขาได้รับโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวตามพระราชดำริของสมเด็จย่าที่ทรงตั้งพระทัยไว้

ข้อแนะนำ
-ดอกกุหลาบพันปีภายในสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง มีทั้งกุหลาบพันปีของออสเตรเลีย จีน และพม่า ดอกกุหลาบพันปีต้นที่อายุมากที่สุดอยู่บริเวณลานน้ำพระราชหฤทัย มักจะบานประมาณกลางเดือน ธ.ค. (จากคำบอกเล่าของคุณลุงชาวเขาเผ่าอาข่าที่ทำงานดูแลอยู่ภายในสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวงแห่งนี้ รูปสุดท้าย)
-เปิดให้เข้าชมเวลา 7.00 – 18.00 น. โดยเก็บค่าเข้าชมท่านละ 50 บาท

การเดินทาง สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง อยู่ริมถนนสายพระธาตุดอยตุง บ้านผาหมี ห่างจากทางแยกวัดน้อยดอยตุงประมาณ 4 กิโลเมตร จากทางแยกพระตำหนักดอยตุง มีป้ายบอกตลอดระยะทางจนถึงสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง

P1014175 1361330508-IMG5632JPG-o 1409328925-BT42NA004-o DoiIn-C

โฆษณา