พระบรมเจดีย์ :3

พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี

พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี ประดิษฐานอยู่บนยอดที่สูงสุดของดอยแม่สลอง เริ่มสร้างตั้งแต่ปี 2532 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(สมเด็จย่า)ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา แต่มาแล้วเสร็จเมื่อปี 2539 รูปลักษณ์เป็นเจดีย์แบบล้านนาประยุกต์ สูง 39.5 เมตร ฐานกว้างด้านละประมาณ 35 เมตร ในบริเวณเดียวกันยังมีพระอุโบสถแบบล้านนาประยุกต์ และหอนิทรรศการ ซึ่งใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาพระอัตถิฐาตุ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(สมเด็จย่า)

จุดเด่น: จุดสูงสุดดอยแม่สลอง,อากาศเย็น,วิวสวย

จุดประทับใจ:
– ความสวยงามของพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี
– วิวที่มองเห็นขุนเขาเคล้ากับอากาศเย็นๆ

ข้อเสีย:
– ทางไปโหดมากๆโปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ

สถานที่ตั้งพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี :
ดอยแม่สลอง เชียงราย

การเดินทางไปพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี :
จากจังหวัดเชียงรายใช้ถนนพหลโยธิน วิ่งตรงไปยังอำเภอแม่สาย เมื่อถึงอำเภอแม่จัน ขับตรงไปนิดเดียวจะพบสามแยกไปดอยแม่สลอง ให้เลี้ยวซ้ายไปทางดอยแม่สลอง พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี ตั้งอยู่จุดสูงสุดดอยแม่สลอง

คำแนะนำจากผู้เขียน: ถ้ามีโอกาสได้ไปพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี จุดสูงสุดดอยแม่สลอง อย่ามัวแต่ชมวิวจนเพลิน ลองเข้าไปในตัวพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี จะมีสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(สมเด็จย่า) ให้ท่านได้ศึกษา

Image img_3963hdr _MG_3170_Cover-620x392 6261083bb

โฆษณา